Homepage – NL

Beleidsadvies

Strategieontwikkeling

Bijeenkomsten

Training

Ervaring

Homepage - EN

 

 

 

Malsch

      Techno

            Valuation

 

Levenslang leren

Voor een kenniswerker is levenslang leren vanzelfsprekend. Daarom investeer ik continu in zelfstudie, om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen. Mijn opdrachtgevers en partners kan ik daardoor adequaat van dienst zijn.

Momenteel werk ik aan een boek, getiteld “Future Technologies We Want”, voor een breed publiek. Hierin leg ik uit welke positieve, negatieve, en onzekere rol opkomende technologie speelt in relatie tot duurzame ontwikkeling, aan de hand van drie cases:

·         Innovatieve waterzuiveringstechnologie met nanotechnologie als deel van een oplossing voor gewelddadige conflicten over mijnbouw

·         Biotechnologie die levens redt, maar ook misbruikt kan worden voor biologische wapens, waarvoor dialoog over evenwichtige oplossingen nodig is

·         Drones die in hoog tempo militaire, commerciële en hobby-markten veroveren, terwijl de regelgeving achterblijft. Technologische en wettelijke oplossingen voor de maatschappelijke gevolgen van deze micro- en nano-elektronicatoepassing gaan hand in hand.

Ik belicht de wettelijke, technologische en maatschappelijke context waarin sleuteltechnologie ontwikkeld wordt, en doe suggesties hoe verantwoorde en duurzame technologieontwikkeling mogelijk wordt in internationale samenwerking tussen overheden, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Het boek zit vol voorbeelden van bestaande initiatieven die de goede kant op werken, en is een pleidooi voor betere coördinatie en dialoog over onderliggende waardenconflicten.

Het boek zal in 2018 verschijnen. Ik bouw erin voort op inzichten uit eerdere projecten en publicaties, en op mijn proefschrift.

Meer weten? Neem contact op.

Ineke Malsch

Contact:
Malsch TechnoValuation
Dr. Ineke Malsch
Postbus 455
3500AL Utrecht
Tel: +31 (0)6 22670580,
Fax: +31 (0)842 137482,
E-mail: postbus@malsch.demon.nl

Website: www.malsch.demon.nl

Training: www.ethicschool.nl

 

 


Nanotechnologie voor schoon water

 

Nanotechnologie is bij uitstek geschikt om afvalwater van mijnbouw te zuiveren. De kansen zijn besproken met Europese en Latijns-Amerikaanse deskundigen en belanghebbenden in het project NMP-DeLA, en samengevat in dit document.

Dual use biotechnologie

 

Hoe burgers betrokken kunnen worden bij evenwichtige governance van dual-use biotechnologie is een terugkerend thema in interventies van Pax Christi Internationaal over het Biologische Wapenverdrag. Het is ook besproken met burgers en belanghebbenden in het project SYNENERGENE.

Drones

 

Het hoofdstuk over drones bouwt o.a. voort op dit artikel “Remote Control” in The Broker uit 2008, en discussies over nanotechnologie, vrede en veiligheid in het project Nano Recht en Vrede uit 2010.