Homepage – NL

Beleidsadvies

Strategieontwikkeling

Bijeenkomsten

Training

Ervaring

Homepage - EN

 

 

 

Malsch

      Techno

            Valuation

 

Ervaring

Ik heb Malsch TechnoValuation in 1999 opgericht in Utrecht, en ben sindsdien directeur. Ik werk regelmatig samen met partners in projecten, maar voer ook alleen werkzaamheden uit voor opdrachtgevers. Ik heb ervaring met management van (delen van) projecten, en van personeel en stagiairs. Sinds 2002 heb ik elk jaar deelgenomen aan een of meer projecten gefinancierd door de Europese Unie. Momenteel is dat het project NANO2ALL, waarin ik verantwoordelijk ben voor training van deelnemers aan dialoog over verantwoorde nanotechnologieontwikkeling. Als kenniswerker investeer ik in levenslang leren. Dit is zichtbaar in mijn promotie (in 2011) en in onderstaande publicaties in wetenschappelijke literatuur. Mijn nieuwe boek, getiteld “Future Technologies We Want”, over de relatie tussen technologie en duurzame ontwikkeling, is net af. Deze kennis pas ik toe in de projecten en opdrachten die ik uitvoer. Naast betaalde opdrachten werk ik onbezoldigd mee aan verschillende maatschappelijke organisaties en als adviseur van projecten. Voor de start van mijn bedrijf heb ik Europese ervaring opgedaan bij het Institute for Prospective Technological Studies van het Gemeenschappelijke Onderzoekscentrum van de EU en bij de eenheid voor Scientific and Technological Options Assessment van het Europees Parlement.

Ineke Malsch

Contact:
Malsch TechnoValuation
Dr. Ineke Malsch
Postbus 455
3500AL Utrecht
Tel: +31 (0)6 22670580,
Fax: +31 (0)842 137482,
E-mail: postbus@malsch.demon.nl

Website: www.malsch.demon.nl

Training: www.ethicschool.nl

 

 


Europese en Nederlandse projecten

Actueel:

·         NANO2ALL

·         EthicSchool (doorstart 2012): www.ethicschool.nl

Afgerond:

·         SYNENERGENE: (subcontractor projectleider KIT, Karlsruhe) www.synenergene.eu

·         SUN: www.sun-fp7.eu

·         NMP-DeLA

·         NanoEIS:

·         ObservatoryNano

·         ICPC-NanoNet

·         Nanorecht en Vrede. Deel van Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie, NL (Nanopodium).  

·         NanoforumEULA

·         Nanoforum (subcontractor projectleider IoN, Schotland, VK)

·         EuroIndiaNet

·         NanoroadSME

Een selectie van mijn publicaties

Proefschrift:

Ethics and Nanotechnology; Responsible Development of Nanotechnology at Global Level in the 21st Century. 4-10-2011. http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/91234

Peer reviewed artikelen:

Ineke Malsch, et al. Decision support for international agreements regulating nanotechnology. NanoEthics online first 28 February 2018.

Ineke Malsch, et al. Comparing mental models of prospective users of the sustainable nanotechnology decision support system. In Environment, Systems and Decisions, online first, June 2017, Vol 37, iss.4, pp 465-483, Dec. 2017.

Ineke Malsch, et al. Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society. In Current BioNanotechnology 2016, vol 2.

Ineke Malsch, Communitarian and Subsidiarity Perspectives on Responsible Innovation at a Global Level, in NanoEthics Vol 9, Issue 2, pp 137-150, 7 August 2015

Ineke Malsch, et al. Empowering Citizens in International Governance of Nanotechnologies. In: Journal of Nanoparticle Research, May 2015, 17:215 (12 May 2015)

Ineke MALSCH, et al. Supporting Decision Making for Sustainable Nanotechnology, in Environment, Systems and Decisions, online first, 17-02-2015, March 2015, Volume 35, Issue 1, pp 54-75

Ineke Malsch: Nano-Education in Europe: nano-training for non-R&D jobs, in Nanotechnology Reviews, Vol3, Issue 2, April 2014. 

Ineke Malsch, Responsible Innovation in Practice: Concepts and Tools in Philosophia Reformata 78 (2013) I, 47-63

Ineke Malsch, Governing Nanotechnology in a Multi-Stakeholder World, in Nanoethics online first (accepted 1 December 2012), in Nanoethics August 2013, Volume 7, Issue 2, pp 161-172.

Ineke Malsch, The Just War Theory and the Ethical Governance of Research, in Journal of Science and Engineering Ethics, Science and Engineering Ethics, Volume 19, issue 2 (2013) pp 461-486

Danail Hristozov and Ineke Malsch Review: Hazards and Risks of Engineered Nanoparticles for the Environment and Human Health in Sustainability 2009, 1(4), 1161-1194

Ineke Malsch, Which research in converging technologies should taxpayers fund? Exploring societal aspects Technology Analysis & Strategic Management, Volume 20 Issue 1, 137, January 2008.

Ineke Malsch: Nanotechnology in Europe: Scientific Trends and Organisational Dynamics, in: Nanotechnology 10 (1999) 1-7, IOP publishers, London

Boeken en DVD:

Ineke Malsch. Future Technologies We Want. Wolf Legal Publishers. April 2018. www.wolfpublishers.com

Ineke Malsch & Claude Emond (eds.), “Nanotechnology and Human Health”, CRC Press, Boca Raton, USA http://www.crcpress.com/ (august 2013)

Ineke Malsch, Ethics and Nanotechnology; Responsible development of nanotechnology at global level in the 21st century, PhD thesis, Radboud University Nijmegen, Re-published by LAP Publishing, November 2012

Arie Rip, Jean-Pierre Wils, Alfred Nordmann, Maria Angeles Quesada, Ineke Malsch (eds) Ethics of Nanotechnology and Converging Technologies, e-learning DVD, EthicSchool project

N.H. Malsch (ed) Biomedical Nanotechnology, Boca Raton: CRC Press 2005

Boekhoofdstukken en overige artikelen:

Ineke Malsch, et al (2016) NanoEducation for Industry and Society. In Springer Series on Innovation, Technology and Knowledge Management. Volume Managing Risks in Nanotechnology. Springer International Publishing Switzerland, 2016

Ineke Malsch, et al. (2016) International Cooperation on Nanosafety Between Europe and Latin America. In Springer Series on Innovation, Technology and Knowledge Management. Volume Managing Risks in Nanotechnology. Springer International Publishing Switzerland, 2016

Ineke MALSCH, et al. “Collective decision making on risk management and sustainable manufacturing of nanomaterials and the role of decision support tools”. In Proceedings 5th STS Italia Conference A Matter of Design: Making Society through Science and Technology Milan, 12–14 June 2014

Ineke Malsch: “Responsible Innovation in Practice”, in Proceedings 2nd World Sustainability Forum 1-30 November 2012

Ineke Malsch, “De maakbare mens en de biotechnologische revolutie,” in CD Verkenningen, Winter 2011, Wetenschappelijk Instituut van het CDA, Den Haag

Ineke Malsch, Le nanotecnologie e il potenziamento umano (Nanotechnology and Human Enhancement), in Joseph Tham L.C. & Massimo Losito (eds) Bioetica al Futuro: Tecnicizzare ‘l uomo o umanizzare la tecnica? (Bioethics in the future; mechanized humans or humanize technology?) The STOQ project research series, July 2010, UPRA, Rome

Ineke Malsch, Nano-education from a European perspective, Proceedings of the IVC-17/ICSS-13 and ICN+T2007 Congress, 2007, Journal of Physics: Conference Series

Ineke Malsch, Social and Economic Contexts: Making Choices in the development of biomedical nanotechnology, book chapter in N.H. Malsch (ed) Biomedical Nanotechnology, Boca Raton: CRC Press 2005

Transatlantic investments and human capital formation: the case of biotech firms, Oliver Wolf, Jens Hemmelskamp, Ineke Malsch, Per Soerup, in: The IPTS report, 33, April 1999. IPTS, Sevilla

Ineke Malsch, Biotechnologie of biologische wapens: koopman en dominee een zorg, in Filosofie Magazine December 1999.

IPTS and its MST and Nanotechnology activities: Malsch, Hernández, González, Moncada Paternó, in MST news 22/97

The importance of Interdisciplinary Approaches: the Case of Nanotechnology: Ineke Malsch, in IPTS report 13, April 1997, republished in an adapted version in "Technologies Internationales"

Overige activiteiten

Lopend jaar:

RIVM: bijdrage aan project Safe by Design.

Onderzoek Nederland: freelance wetenschapsjournalistiek.

Europese Commissie: evaluatie van projectvoorstellen.

Vrijwillig:

·         ANSOLE: Nederlandse contactpersoon sinds 2011

·         St. Martinus parochie, Utrecht: lid pastoraatsgroep Aloysiuskerk sinds 2016.

·         Pax Christi NL: ledenraadslid sinds 2010.

·         Pax Christi International: bijdrage aan standpunten over het Biologische Wapenverdrag sinds 2001.

Afgerond:

Rapport voor anonieme opdrachtgever in 2016/2017.

Rathenau Instituut activiteiten op het gebied van nanotechnologie en biotechnologie. Ik heb bijgedragen aan verschillende rapporten, bijeenkomsten en nieuwsbrieven als externe adviseur, in 2000, 2002-2010, 2016. www.rathenau.nl 

BANTEC, Spanje, deelname expert-adviescommissie SecurePart project

Stichting Christelijke Filosofie, verslag workshop Synthetic Biology and Symbolic Order, Lorentz Center – NIAS, 4-8 november 2013, Leiden, http://www.christelijkefilosofie.nl/

Ethische screening van projecten voor het Research Executive Agency, Europese Commissie, verschillende malen in de loop van 2016 en 2015.

Evaluaties van projectvoorstellen voor het Research Executive Agency, Europese Commissie, in 2015, 2014, voor de Research Council, Noorwegen (2005), voor de Europese Commissie DG Onderzoek (2008, 2005), voor de Europese Commissie DG Ondernemingen (2003), en voor de Europese Commissie DGs XII en XIII (1999)

COM’N&N (evaluatie van EU-nanotechnologie-communicatieactiviteiten): lid van de Advisory Board: http://www.nanocommunication.eu/ (december 2012 – september 2013)

Als expert in een ex-post evaluatieproject gecoördineerd door Inno AG (2009-2011)

Als subcontractor in ex-post evaluatieprojecten gecoördineerd door The Evaluation Partnership (2000, 2001, 2002 en 2003)

Lid valorisatiepanel, project Biosecurity and Dual Use, TU Delft 2010-2011

Lid KNAW-klankbordgroep project biosecurity 2006-2009

Voedsel en Waren Autoriteit, 2007 (workshop en verslag nanovoeding).

Mikrocentrum, organisatie seminar, 2005-2006.

RIVM (review rapport nanomedicine): 2005

Lid De Derde Kamer (project NCDO over Millenniumdoelen VN): 2003

Institute of Nanotechnology, Schotland, VK: website contents (1999-2002)

BRUT, Interregional network for innovation Gelderland - North Rhine Westfalia, NL-Duitsland: 2000-2001.

TU Delft, project Educatie Duurzame Ontwikkeling: 2000-2001.

Europees Parlement, STOA, Luxemburg: 1999.

Freelance wetenschapsjournalistiek voor verschillende tijdschriften, websites, etc. 2000-2009.

Lezingen voor studenten, academici, professionals en leken.

Sinds 1986: bestuurlijke en andere vrijwillige activiteiten in verschillende organisaties.