Homepage – NL

Beleidsadvies

Strategieontwikkeling

Bijeenkomsten

Training

Ervaring

Homepage - EN

 

 

 

Malsch

      Techno

            Valuation

 

Ervaring

Ik heb Malsch TechnoValuation in 1999 opgericht in Utrecht, en ben sindsdien directeur. Ik werk regelmatig samen met partners in projecten, maar voer ook alleen werkzaamheden uit voor opdrachtgevers. Ik heb ervaring met management van (delen van) projecten, en van personeel en stagiairs. Sinds 2002 heb ik elk jaar deelgenomen aan een of meer projecten gefinancierd door de Europese Unie. Momenteel is dat het project RiskGONE waarin ik voornamelijk verantwoordelijk ben voor ethische aspecten. Als kenniswerker investeer ik in levenslang leren. Dit is zichtbaar in mijn promotie over Ethiek en Nanotechnologie (in 2011) en in mijn publicaties in Engelstalige wetenschappelijke literatuur (zie http://www.malsch.demon.nl/experience.htm). Mijn nieuwe boek, getiteld “Future Technologies We Want”, over de relatie tussen technologie en duurzame ontwikkeling, is in april 2018 gepubliceerd. Deze kennis pas ik toe in de projecten en opdrachten die ik uitvoer. Naast betaalde opdrachten werk ik onbezoldigd mee aan verschillende maatschappelijke organisaties en als adviseur van projecten. Voor de start van mijn bedrijf heb ik Europese ervaring opgedaan bij het Institute for Prospective Technological Studies van het Gemeenschappelijke Onderzoekscentrum van de EU en bij de eenheid voor Scientific and Technological Options Assessment van het Europees Parlement.

Ineke Malsch

Contact:
Malsch TechnoValuation
Dr. Ineke Malsch
Postbus 455
3500AL Utrecht
Tel: +31 (0)6 22670580,
Fax: +31 (0)842 137482,
E-mail: postbus@malsch.demon.nl

Website: www.malsch.demon.nl

Training: www.ethicschool.nl

 

 


Europese en Nederlandse projecten

Actueel:

RiskGONE (Science-based Risk Governance of Nanotechnology).

EthicSchool (doorstart 2012): www.ethicschool.nl

Afgerond:

NANO2ALL

SYNENERGENE: (subcontractor projectleider KIT, Karlsruhe) www.synenergene.eu

SUN: www.sun-fp7.eu

NMP-DeLA

NanoEIS:

ObservatoryNano

ICPC-NanoNet

Nanorecht en Vrede. Deel van Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie, NL (Nanopodium).  

NanoforumEULA

Nanoforum (subcontractor projectleider IoN, Schotland, VK)

EuroIndiaNet

NanoroadSME

Prijs

11-6-2019: gedeelde 1e prijs (beste inhoud) in de Living Innovation video-pitch competitie, over verantwoord innoveren in de industrie. Info: www.living-innovation.net

Een selectie van mijn publicaties

Future Technologies We Want. Wolf Legal Publishers, April 2018:

Ethics and Nanotechnology. Responsible Development of Nanotechnology at Global Level in the 21st Century. Proefschrift, Radboud Universiteit, 4-10-2011.

 

Virgil Rerimassie, Rinie van Est, Dirk Stemerding, Ira van Keulen, Zoe Robaey, Melanie Peters (Rathenau Instituut), Ineke Malsch (Malsch TechnoValuation) Moderne biotechnologie in Nederland. Achtergrondnotitie. Rathenau Instituut, Den Haag, November 2016

Ineke Malsch, “De maakbare mens en de biotechnologische revolutie,” in CD Verkenningen, Winter 2011, Wetenschappelijk Instituut van het CDA, Den Haag

Bart Walhout, Ira van Keulen, Rinie van Est, Ineke Malsch, Nanogeneeskunde in Nederland, Den Haag: Rathenau Instituut, 16-4-2010

Ineke Malsch (red) “Voorkomen is beter dan oorlogvoeren”, Analyse van trends in militaire technologieontwikkeling met implicaties voor vrede en mensenrechten, IKV Pax Christi, Utrecht, November 2009

Bart Walhout, Ira van Keulen, Rinie van Est, Frans Brom (Rathenau Instituut) en Ineke Malsch (Malsch TechnoValuation), Nederland Nanoland; Notitie voor de rondetafel Nanotechnologie van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken op 3 juni 2009, Den Haag: Rathenau Instituut, 2009

Ineke Malsch, Rinie van Est, Bart Walhout: Nanovoedselveiligheid, Rathenau Instituut, mei 2007

Ineke Malsch. Verslaglegging Expertmeeting Milieu- en gezondheidsrisico’s van nanodeeltjes – naar een prudent beleid, Rathenau Instituut, 19 juni 2006

Rinie van Est, Ineke Malsch, Arie Rip, “Om het kleine te waarderen… Een schets van nanotechnologie: publiek debat, toepassingsgebieden en maatschappelijke aandachtspunten. Rathenau Instituut, Den Haag, 2004

Ineke Malsch, Biotechnologie of biologische wapens: koopman en dominee een zorg, in Filosofie Magazine December 1999.

Overige Engelstalige publicaties: zie http://www.malsch.demon.nl/experience.htm

 

Overige activiteiten

Lopend jaar:

Europese Commissie: ethische review van projectvoorstellen.

Research Professional: NL freelance bijdragen. https://www.researchresearch.com/  

Biofaction, Oostenrijk: organisator dialoogworkshops in eForFuel en NewCotiana (Amsterdam, 8 juli 2019)

ISTC – Kazachstan: lezingen in cursus verantwoord innoveren, Armenië, 17-19 mei 2019.

Vrijwillig:

ANSOLE: Nederlandse contactpersoon sinds 2011

Katholiek Utrecht: lid pastoraatsgroep Aloysiuskerk sinds 2016.

SDG-Charter ondertekenaar sinds medio 2018.

Nanofutures werkgroep Societal Engagement voorzitter sinds najaar 2018.

Afgerond:

Freelance bijdragen aan Onderzoek Nederland t/m 2018.

Rapport voor anonieme opdrachtgever in 2016/2017.

Rathenau Instituut activiteiten op het gebied van nanotechnologie en biotechnologie. Ik heb bijgedragen aan verschillende rapporten, bijeenkomsten en nieuwsbrieven als externe adviseur, in 2000, 2002-2010, 2016. www.rathenau.nl 

BANTEC, Spanje, deelname expert-adviescommissie SecurePart project

Stichting Christelijke Filosofie, verslag workshop Synthetic Biology and Symbolic Order, Lorentz Center – NIAS, 4-8 november 2013, Leiden, http://www.christelijkefilosofie.nl/

Ethische screening van projecten voor het Research Executive Agency, Europese Commissie, verschillende malen in de loop van 2016 en 2015.

Evaluaties van projectvoorstellen voor het Research Executive Agency, Europese Commissie, in 2015, 2014, voor de Research Council, Noorwegen (2005), voor de Europese Commissie DG Onderzoek (2008, 2005), voor de Europese Commissie DG Ondernemingen (2003), en voor de Europese Commissie DGs XII en XIII (1999)

COM’N&N (evaluatie van EU-nanotechnologie-communicatieactiviteiten): lid van de Advisory Board: http://www.nanocommunication.eu/ (december 2012 – september 2013)

Als expert in een ex-post evaluatieproject gecoördineerd door Inno AG (2009-2011)

Als subcontractor in ex-post evaluatieprojecten gecoördineerd door The Evaluation Partnership (2000, 2001, 2002 en 2003)

Lid valorisatiepanel, project Biosecurity and Dual Use, TU Delft 2010-2011

Lid KNAW-klankbordgroep project biosecurity 2006-2009

Voedsel en Waren Autoriteit, 2007 (workshop en verslag nanovoeding).

Mikrocentrum, organisatie seminar, 2005-2006.

RIVM (review rapport nanomedicine): 2005

Lid De Derde Kamer (project NCDO over Millenniumdoelen VN): 2003

Institute of Nanotechnology, Schotland, VK: website contents (1999-2002)

BRUT, Interregional network for innovation Gelderland - North Rhine Westfalia, NL-Duitsland: 2000-2001.

TU Delft, project Educatie Duurzame Ontwikkeling: 2000-2001.

Europees Parlement, STOA, Luxemburg: 1999.

Freelance wetenschapsjournalistiek voor verschillende tijdschriften, websites, etc. 2000-2009.

Lezingen voor studenten, academici, professionals en leken.

Sinds 1986: bestuurlijke en andere vrijwillige activiteiten in verschillende organisaties.