Homepage – NL

Beleidsadvies

Strategieontwikkeling

Bijeenkomsten

Training

Ervaring

Homepage - EN

 

 

 

Malsch

      Techno

            Valuation

 

Beleidsadvies verantwoorde governance van sleuteltechnologie

·         De overheid draagt traditioneel zorg voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers

·         Mondialisering en snelle technologische vooruitgang verminderen het vermogen van nationale overheden om hun verantwoordelijkheid waar te maken

·         Een omslag van top-down regeren naar verantwoorde ‘governance’ samen met overheden, bedrijven, onderzoekers, en maatschappelijke organisaties is nodig, maar hoe moet dat?

Is dit een herkenbare probleemstelling voor u? Dan bent u in goed gezelschap: wereldwijd worstelen beleidsmakers en belanghebbenden met dezelfde vragen. Ik ben al sinds 1995 betrokken bij (inter)nationale discussies over verantwoorde governance van sleuteltechnologie. Mijn kennis, ervaring en netwerken stel ik graag ter beschikking in een maatwerk-project, rapport of lezing. Vraag vrijblijvend een offerte aan, of neem contact op voor meer informatie.

Ineke Malsch

Contact:
Malsch TechnoValuation
Dr. Ineke Malsch
Postbus 455
3500AL Utrecht
Tel: +31 (0)6 22670580,
Fax: +31 (0)842 137482,
E-mail: postbus@malsch.demon.nl

Website: www.malsch.demon.nl

Training: www.ethicschool.nl

 

 


Recente projecten

www.nano2all.eu

www.synenergene.eu

Overige projecten: zie ervaring

Relevante Nederlandstalige rapporten (Engelstalige rapporten onder policy advice)

Virgil Rerimassie, Rinie van Est, Dirk Stemerding, Ira van Keulen, Zoe Robaey, Melanie Peters (Rathenau Instituut), Ineke Malsch (Malsch TechnoValuation) Moderne biotechnologie in Nederland. Achtergrondnotitie. Den Haag, November 2016: https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/moderne-biotechnologie-nederland

Bart Walhout, Ira van Keulen, Rinie van Est, Ineke Malsch, Nanogeneeskunde in Nederland, Den Haag: Rathenau Instituut, 16-4-2010, www.rathenau.nl

Ineke Malsch (red) “Voorkomen is beter dan oorlogvoeren”, Analyse van trends in militaire technologieontwikkeling met implicaties voor vrede en mensenrechten, IKV Pax Christi, Utrecht, November 2009, http://www.paxvoorvrede.nl/media/files/voorkomen-is-beter-dan-oorlogvoeren.pdf 

Bart Walhout, Ira van Keulen, Rinie van Est, Frans Brom (Rathenau Instituut) en Ineke Malsch (Malsch TechnoValuation), Nederland Nanoland; Notitie voor de rondetafel Nanotechnologie van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken op 3 juni 2009, Den Haag: Rathenau Instituut, 2009 www.rathenau.nl

Ineke Malsch, Rinie van Est, Bart Walhout: Nanovoedselveiligheid, Rathenau Instituut, mei 2007

Ineke Malsch Verslaglegging Expertmeeting Milieu- en gezondheidsrisico’s van nanodeeltjes – naar een prudent beleid, Rathenau Instituut, 19 juni 2006

Rinie van Est, Ineke Malsch, Arie Rip, “Om het kleine te waarderen… Een schets van nanotechnologie: publiek debat, toepassingsgebieden en maatschappelijke aandachtspunten. Rathenau Instituut, Den Haag, 2004

Relevante Nederlandstalige lezingen

Ik geef regelmatig lezingen over verantwoorde en duurzame innovatie voor verschillende doelgroepen, waaronder beleidsmakers, b.v.:

26 maart 2018. Paneldiscussie boekpresentatie Future Technologies We Want, Utrecht.

23 September 2013 “Nieuwe technologie: kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven” presentatie De Staat van Nederland, expertisecentrum Journalistiek, Amsterdam

4 februari 2012, lezing “Aarde, techniek en haar bewaring”, dispuut Am. St.E. Lo. D.A.M.E.N.S.E. der C.S.F.R.

13 januari 2012, Lezing “Nanotechnologie en rechtvaardige wereldvrede”, Fryske Academy, Leeuwarden en Joure

19-09 & 14-11-2010: interview over nanotechnologie, vrede en gerechtigheid, voor NCRV-radio 5 programma Schepper en Co

20 januari 2010, “Future Warfare”, Tumultdebat door IKV Pax Christi, Utrecht, inleiding rapport “Voorkomen is beter dan oorlogvoeren”.

24 mei 2008, HappyChaos Genesis 2.0, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam: “Nanotechnologie voor een veiliger wereld?”