Homepage – NL

Beleidsadvies

Strategieontwikkeling

Bijeenkomsten

Training

Ervaring

Homepage - EN

 

 

 

Malsch

      Techno

            Valuation

 

Uw partner in duurzame en verantwoorde innovatie

·         Welke kansen beloven sleuteltechnologieën voor duurzame innovatie?

·         Welke risico’s kleven eraan, en hoe kunnen we ze beheersen?

·         Welke mogelijkheden bieden co-creatie en burgerparticipatie voor verantwoorde innovatie?

Zoekt u antwoorden op deze vragen? Ik kan u adviseren over nieuwe hightech productontwikkeling in het belang van mens, milieu en maatschappij – desgewenst i.s.m. partners uit mijn internationale netwerk. Ik ben een interdisciplinaire ondernemer, afgestudeerd in natuurkunde en gepromoveerd in filosofie (onderwerp: ethiek en nanotechnologie). Ik heb uitgebreide internationale ervaring in verantwoorde ontwikkeling van sleuteltechnologie, samen met onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Sinds 1999 is mijn bedrijf gevestigd in Utrecht.

Meer weten? Neem contact op.

Ineke Malsch

Contact:
Malsch TechnoValuation
Dr. Ineke Malsch
Postbus 455
3500AL Utrecht
Tel: +31 (0)6 22670580,
Fax: +31 (0)842 137482,
E-mail: postbus@malsch.demon.nl

Website: www.malsch.demon.nl

Training: www.ethicschool.nl

 

 


Sleuteltechnologie

Overheden en bedrijven werken samen aan breed toepasbare sleuteltechnologie. Men verwacht economische groei en banen, maar ook onvoorspelbare effecten op de samenleving. De Europese Unie (EU) investeert in nanotechnologie, micro-/nano-elektronica, nieuwe materialen, fotonica, biotechnologie, geavanceerde productietechnologie.

Ik heb ruim 20 jaar ervaring met sleuteltechnologieverkenningen in Nederland en de EU.

Duurzame ontwikkeling

De Verenigde Naties (VN) roepen iedereen op bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelings-doelen. In 2030 moeten alle burgers wereldwijd een leefbaar bestaan hebben in een schoon milieu. Regeringen van de VN-lidstaten zijn primair verantwoordelijk, maar zonder hulp van onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers gaat het niet. Doorbraken in wetenschap en technologie zijn onmisbaar.

Ik heb bijgedragen aan routekaarten voor sleuteltechnologie-bijdragen aan gezondheid, schoon water en duurzame energie, en zoek kansen om die in praktijk te brengen.

Verantwoord innoveren

De Nederlandse overheid stimuleert Maatschappelijk Verantwoord Innoveren in een onderzoeksprogramma. De EU stimuleert verantwoord innoveren sinds 2005 in experimentele projecten. Alle projecten die gesubsidieerd worden onder het Europese Horizon 2020 onderzoeksprogramma moeten de ethische aspecten in kaart brengen en uitleggen hoe ze daarmee omgaan. Externe experts controleren dit en kunnen aanvullende eisen stellen die contractueel verplicht worden.

Ik werk al ruim 12 jaar mee aan projecten om verantwoord innoveren in praktijk te brengen, en assisteer de Europese Commissie regelmatig als expert in ethische reviews.